PRAVILA NAGRADNE IGRE OB 10. OBLETNICI GLEDALIŠČA TALIJA – »POLETJE JE PRED VRATI« IN POGOJI SODELOVANJA


1.člen
Po teh pravilih prireja Talija gledališče, Nušičeva ulica 2a, 3000 Celje (v nadaljevanju prireditelj) nagradno igro ob 10. obletnici delovanja,  na  Talijini spletni strani: www.talija.net (v nadaljevanju nagradna igra). 
2. člen
V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji.
3. člen
Nagradna igra je igra v reklamne namene, z nagradami v obliki materialnih (praktičnih) nagrad, ki jih podeljuje prireditelj. Nagradna igra bo potekala od 24.5.2018, do 30.6.2018.
4. člen
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci Talije ali njihovi ožji družinski člani.
5. člen
Nagradna igra je objavljena na spletni strani prireditelja. Do vključitve v žrebanje je upravičen vsak, ki do 30.6.2018 na spletni strani www.talija.net sporoči zahtevane podatke (ime, priimek, elektronski naslov) in se strinja s pogoji nagradne igre. Žrebanje bo izvedeno 6.7.2018. Nagrajenci bodo oznanjeni na spletni strani organizatorja, na Facebook strani organizatorja in obveščeni po elektronskem naslovu, ki ga navedejo ob prijavi.
Vse nagrade so objavljene na spletni strani Talija gledališče: www.talija.net
6. člen
Komisijo za nadzor nagradne igre sestavlja dvočlanska komisija: Barbara Vidovič in Ivan Radič.
Komisija po žrebu sestavi zapisnik, iz katerega so razvidni nagrajenci in nagrada, ki jim pripada.
7. člen
Nagrajenec bo obveščen tudi na elektronski naslov, s katerim se je prijavil. Najkasneje 30 dni po objavi, mora nagrajenec sporočiti vse zahtevane podatke za pošiljanje nagrade. Ob prevzemu nagrad so nagrajenci dolžni predložiti osebni dokument s sliko, za ugotovitev istovetnosti.
Nagrajenci dovoljujejo prireditelju s tem, ko se prijavijo na nagradno igro, da njihove osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov), uporabi za poslovne namene prireditelja ter za obveščanje o dogodkih Talije. Sodelujoči jamčijo za pravilnost in popolnost podatkov izpolnjenega obrazca.
8. člen
S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrdi, da se strinja s pravili igre ter da se strinja s tem, da se njegovi osebni podatki uporabljajo v marketinške namene Talije gledališča – izključno za obveščanje o dogodkih in prireditvah Talije. Talija bo podatke skrbno hranila in jih ne bo posredovala tretjim osebam.
9. člen
Talija hrani osebne podatke (ime, priimek, kraj prebivališča, elektronski naslov) v svoji zasebni bazi podatkov, ki ni dostopna tretjim osebam in ni javno dostopna.
10. člen
Glavna nagrada je 1x LG LED TV 32LJ590U televizor, 5x piknik nahrbtnik za 4 osebe Picnic Plus in 10x prenosna hladilna torba za hrano in pijačo.
11. člen
Talija gledališče lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave oz. vzroki na strani javnosti. Pravila in spremembe pravil bodo objavljene na spletni strani Talije: www.talija.net.
12. člen
V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno sodišče v Celju.
13. člen
Pravica do predaje nagrade zastara v roku 30 dni od objave nagrajencev na spletni strani www.talija.net. Če nagrajenec v 30 dneh po objavi nagrajencev ne sporoči potrebnih podatkov za pošiljanje nagrade, po preteku tega roka zastara pravica do izdaje dobitka.
14. člen
Menjava nagrad za denar ni mogoča.
15. člen
Pravila veljajo od 23.5.2018.

 

V Celju, 23.5.2018
Talija gledališče